מכשירים פטורי רישוי

מכשירים פטורי רישוי פועלים בתחום התדרים המיועדים לציבור באישור משרד התקשורת. המכשירים מאפשרים קשר איכותי לטווחים קצרים ומאפשרות לתקשורת ללא תשלום אגרה.

TC446

TC-446 - יהודה טל מכשירי קשר

S780

S780 - יהודה טל מכישיר קשר

S555

YT14

yt14 - יהודה טל מכשירי קשר